<< BACK

UE dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu: Budowa kliniki chirurgii

ortognatycznej szansą na szybki dostęp

do wysokospecjalistycznych usług medycznych na Mazowszu

Numer projektu RPMA.01.05.00-14-244/08

 

1.Cel przedsięwzięcia:

• rozwój oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez: zapewnienie dostępu do nowych technologii, dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym potrzeb Pacjentów • wprowadzenie na rynek krajowy nowego produktu, jakim jest chirurgia szczękowo-twarzowa oraz nowego sposobu świadczenia usług - kompleksowego leczenia prowadzonego w naszej klinice • rozwój firmy poprzez znaczący wzrost zatrudnienia • realizacja nowej inwestycji obejmującej: budowę oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej oraz wyposażenie jej w niezbędne środki trwałe.

 

2. Dotychczasowe produkty i usługi.

W ramach prowadzonej prywatnej praktyki świadczona jest szeroka gama usług stomatologicznych:

• stomatologia zachowawcza • stomatologia dziecięca • protetyka • profilaktyka stomatologiczna • implantologia • ortodoncja - profilaktyka i leczenie wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych • chirurgia stomatologiczna – chirurgia jamy ustnej

 

3. Nowe produkty i usługi.

Dzięki nowym możliwościom lokalowym , uzyskanym poprzez budowę kliniki z blokiem operacyjnym i 3 salami pooperacyjnymi, możliwe jest kompleksowe leczenie Pacjentów z wadami szczękowo-twarzowymi (tj. gnatycznymi). Zabiegi operacyjne (z możliwością wykonywania ich w pełnym bezpiecznym znieczuleniu ogólnym) z zakresu:

• chirurgii ortognatycznej (operacyjna korekta ustawienia szczęk, leczenie wad zgryzu) po wcześniejszym przygotowaniu ortodontycznym i/lub protetycznym – jeśli w danym przypadku niezbędne • laryngologii • chirurgii plastycznej w zakresie twarzy • chirurgii rejuweniacyjnej (odmładzającej).

 

4. Przewagi konkurencyjne

Do najważniejszych zalet nowej kompleksowej usługi, różniącej ją od istniejących dotychczas na rynku, należą: • zwiększenie do maksimum efektywności leczenia z ciągłą kontrolą wielospecjalistyczną każdego Pacjenta • prowadzenie Pacjenta przez cały proces leczenia przez jednego lekarza prowadzącego • skrócenie czasu leczenia (w kolejnych etapach leczenia nie trzeba czekać na zapisy do kolejnego specjalisty, czy też czekać na operację –) • dopasowanie czasu leczenia i zabiegu do ograniczeń czasowych Pacjenta. • Posiadanie własnej sali operacyjnej z oddziałem 3 łóżkowym umożliwia przeprowadzenie całego procesu leczenia w jednym miejscu oraz na optymalne dopasowanie terminu zabiegu do etapu leczenia, co stanowi innowację organizacyjną związaną z procesem świadczenia usługi. • odbiorcami usług są głównie pacjenci z wadami budowy, ustawienia szczęk i zębów tuż po ukończeniu wieku rozwojowego (18-20 lat) wchodzący w dorosłe życie (okres studiów). Deformacja twarzy często powoduje niekorzystne oddziaływanie na psychikę, młodego człowieka, dlatego pacjenci ci oczekują efektywności, zaufania co do umiejętności personelu medycznego jak i możliwości operacyjnych danej jednostki.

 

5. Zasięg działania

Nasza oferta w postaci kompleksowego leczenia wad szczękowych przeznaczona jest na rynek krajowy oraz międzynarodowy (europejski).

 

Nazwa projektu: „Opracowanie systemu chirurgiczno-protetycznej korekty

układu stomatognatycznego w leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu”,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Numer projektu RPMA.01.05.00-14-067-13

W ramach zrealizowanego projektu została wdrożona technologia cad cam w zakresie projektowania i wytwarzania precyzyjnych elementów odbudowy protetycznej w przebiegu leczenia pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Wprowadzono nowe usługi takie jak kompleksowe leczenie ortodontyczno- chirurgiczno- protetyczne pacjentów  o etiologii gnatycznej z brakami uzębienia, chirurgiczno- protetyczne pacjentów z bezdechami sennymi, odbudowę protetyczną za pomocą uzupełnień pełnoceramicznych wykonanych w technologii cad cam oraz odbudowę implanto- protetyczną w technologii cad cam. W celu zapewnienia bazy klinicznej dla nowych usług powstały 2 gabinety stomatologiczne, pracownia cad cam a także sala pacjenta.Numer projektu RPMA.01.05.00-14-067-13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się

na stronie: www.mazowia.eu

Beneficjent: NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

 

 

NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu Konrad Walerzak

ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa, NIP: 522-187-17-47, REGON 016252870