RADIOLOGIA

<< WSTECZ

RADIOLOGIA

PROMIENNY UŚMIECH

ZAGLĄDAMY DO WNĘTRZA, POZNAJEMY PROBLEM

Nowoczesna diagnostyka stosowana w Face-Clinic pozwala nie tylko na precyzyjne zaplanowanie leczenia czy rozpoznanie problemu, lecz pozwala także na niezwykle dokładne i bezpieczne leczenie, dając lekarzowi i Pacjentowi wgląd w problem, a także w postępy leczenia.

 

W Face-Clinic stosujemy pełną diagnostykę radiologiczną. Dysponujemy sprzętem najnowszej generacji. Wszystkie gabinety stomatologiczne wyposażone są w radiowizjografy. Bardziej skomplikowane przypadki diagnozujemy przy pomocy pantomografii cyfrowej, cefalometrii oraz tomografii komputerowej. Wszystkie te badania diagnostyczne odbywają się na terenie Face-Clinic.

RADIOWIZJOGRAFIA

RADIOWIZJOGRAFIA TO ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE

ZAPISYWANE W POSTACI CYFROWEJ

 

Zdjęcia wykonywane są w gabinecie stomatologicznym i pozwalają na szybką i dokładną ocenę uzębienia.

W naszej Klinice są wykonywane standardowo podczas leczenia kanałowego oraz podczas wizyt kontrolnych celem diagnozowania ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych. Radiowizjografia ma o wiele więcej zalet niż  tradycyjne zdjęcia wykonywane na kliszy.

 

Podstawowe zalety to:

minimalizacja szkodliwej dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90%

obraz jest uzyskiwany natychmiastowo i może być przetwarzany zależnie od potrzeb
   (powiększany, pomniejszany, obracany, kontrastowany)

zapis w formie cyfrowej ułatwia archiwizację (wszystkie zdjęcia są zapisywane na serwerze)

możliwość nagrania zdjęcia na płytę CD oraz przesyłania zdjęć drogą internetową do innych

  gabinetów celem konsultacji ze specjalistami.

PANTOMOGRAFIA CYFROWA

PRZEŚWIETLAMY I ROZPOZNAJEMY,

W CZYM TKWI PROBLEM

 

Zdjęcia pantomograficzne to zdjęcia popularnie zwane „zdjęciem całego uzębienia”. Pantomogram wykonujemy techniką 2D. Na podstawie takich zdjęć lekarz jest w stanie ocenić ogólny stan jamy ustnej. Tego rodzaju obrazowanie pozwala na sprawdzenie stanu zębów, zawiązków zębów, ich ułożenia w kości a także daje możliwość oceny kości szczęki i żuchwy. Badanie pantomograficzne wykonuje się często w celu zaplanowania leczenia oraz po urazach w obrębie twarzoczaszki.

 

Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości,

jak np. próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane,

dodatkowe i nadliczbowe czy zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo. Czasami wymagane jest wykonanie dodatkowo dokładniejszego zdjęcia zębowego konkretnego rejonu jamy ustnej.

 

Cefalometria (telerentgenogram, zdjęcie boczne głowy)

Cefalometria (zdjęcie cefalometryczne) jest radiologicznym badaniem specjalistycznym wykorzystywanym w celu diagnostyki i ustalenia planu leczenia wad zgryzu. Pozwala na wykonanie dokładnej projekcji kości czaszki i kości twarzy. Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, gdyż umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych. Zdjęcie cefalometryczne uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. W ortodoncji wykorzystywane jest do oceny wzrostu twarzy. Zdjęcia cefalometryczne są również stosowane w chirurgii i protetyce w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu.

TOMOGRAFIA 3D

PRECYZYJNIE WNIKAMY W STRUKTURĘ

I ROZPOZNAJEMY, W CZYM TKWI PROBLEM

 

Tomografia wolumetryczna pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnego obrazowania kości szczęk, zębów, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Dzięki trójwymiarowemu badaniu dentysta otrzymuje precyzyjny obraz korzeni zębowych i przebiegu nerwów w szczękach Pacjenta – znacznie dokładniejszy, niż w przypadku zdjęcia rentgenowskiego, które ma tę wadę, że przedstawia płaski obraz. Tomograf komputerowy umożliwia też wykonanie obliczeń grubości, długości i wielkości kości.

 

Nowa metoda ułatwia stomatologowi nie tylko diagnozowanie – na podstawie trójwymiarowego obrazu może on precyzyjnie zaplanować leczenie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu lub uszkodzenia ważnych struktur w obrębie leczonego miejsca, a terapia nowotworów, uszkodzeń kości lub zębów jest szybsza i bardziej skuteczna.

 

Tomografia wolumetryczna jest bezpieczna dla Pacjenta – otrzymuje on minimalną dawkę promieniowania, które trafia tylko w interesujący stomatologa rejon jamy ustnej, a nie – jak to ma miejsce w przypadku wykonywania tradycyjnego zdjęcia rtg – w obszar znacznie większy.

 

Tomografię w stomatologii wykorzystuje się w wielu dziedzinach, jednakże w implantologii oraz chirurgii

szczękowo-twarzowej jest to badanie standardowe.