Unia Europejska

Realizowane Projekty unijne

PROJEKT: 3D-JAW

Program RegionalnyMazowszeEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej

Akronim
3D-JAW

Okres realizacji
Od 2018-03-01 do 2020-08-31

Finanse projektu
Całkowity koszt realizacji projektu - 7 722 359,19 zł
Kwota dofinansowania - 6 403 322,25 zł

Beneficjenci

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Politechnika Gdańska

Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

Kierownik B+R
dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT, tel. 261839140, [email protected]

Kluczowy personel (B+R)
dr hab. Adam Czaplicki, prof. AWF
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG
dr n. med. Konrad Walerzak

Kluczowy personel do zarządzania projektem
dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT
Iwona Klimek

Streszczenie

Przedmiotem projektu jest opracowanie trójwymiarowego, cyfrowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) z wyznaczeniem geometrii oraz parametrów ruchu dla struktur kostno-chrzęstno-więzadłowych.

W ramach projektu zostaną wykonane badania ruchu żuchwy, z wykorzystaniem zestawu czujników, CBCT (tomografia wiązki stożkowej) i MR (rezonans magnetyczny). Na podstawie tych badań zostaną opracowane modele numeryczne odwzorowujące rzeczywiste ruchy układu stomatognatycznego pacjentów.

Otrzymane wyniki badań zostaną zweryfikowane i zwalidowane oraz wykorzystane do opracowania prototypu nowej w skali świata technologii dla wykorzystania jej w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej dla wytwarzania medycznych produktów i usług.

Opis

W wyniku realizacji projektu nastąpi pilotażowe wdrożenie w przedsiębiorstwie NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, a następnie w skali kraju nowej technologii oraz wprowadzenie na rynek dwóch nowych usług, pierwszej w zakresie odbudów protetycznych, drugiej w zakresie produkcji i wykorzystania szyn okluzyjnych oraz aparatów protruzyjnych dla pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym oraz zaburzeniami wewnętrznymi w obrębie SSŻ.

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT
tel. 261 839 140
[email protected]
dr inż. Kamil Sybilski
tel. 261 839 683
[email protected]

Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG
tel. 583486408
[email protected]
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
tel. [email protected]

Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

dr n. med. Konrad Walerzak
tel. 22 863 61 82
[email protected]

UE dla rozwoju Mazowsza

Program RegionalnyMazowszeEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Budowa kliniki chirurgii ortognatycznej szansą na szybki dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych na Mazowszu

Numer projektu RPMA.01.05.00-14-244/08

1.Cel przedsięwzięcia:
• rozwój oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez: zapewnienie dostępu do nowych technologii, dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym potrzeb Pacjentów • wprowadzenie na rynek krajowy nowego produktu, jakim jest chirurgia szczękowo-twarzowa oraz nowego sposobu świadczenia usług - kompleksowego leczenia prowadzonego w naszej klinice • rozwój firmy poprzez znaczący wzrost zatrudnienia • realizacja nowej inwestycji obejmującej: budowę oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej oraz wyposażenie jej w niezbędne środki trwałe.

2. Dotychczasowe produkty i usługi.
W ramach prowadzonej prywatnej praktyki świadczona jest szeroka gama usług stomatologicznych:
• stomatologia zachowawcza • stomatologia dziecięca • protetyka • profilaktyka stomatologiczna • implantologia • ortodoncja - profilaktyka i leczenie wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych • chirurgia stomatologiczna – chirurgia jamy ustnej

3. Nowe produkty i usługi.
Dzięki nowym możliwościom lokalowym , uzyskanym poprzez budowę kliniki z blokiem operacyjnym i 3 salami pooperacyjnymi, możliwe jest kompleksowe leczenie Pacjentów z wadami szczękowo-twarzowymi (tj. gnatycznymi). Zabiegi operacyjne (z możliwością wykonywania ich w pełnym bezpiecznym znieczuleniu ogólnym) z zakresu:
• chirurgii ortognatycznej (operacyjna korekta ustawienia szczęk, leczenie wad zgryzu) po wcześniejszym przygotowaniu ortodontycznym i/lub protetycznym – jeśli w danym przypadku niezbędne • laryngologii • chirurgii plastycznej w zakresie twarzy • chirurgii rejuweniacyjnej (odmładzającej).

4. Przewagi konkurencyjne
Do najważniejszych zalet nowej kompleksowej usługi, różniącej ją od istniejących dotychczas na rynku, należą: • zwiększenie do maksimum efektywności leczenia z ciągłą kontrolą wielospecjalistyczną każdego Pacjenta • prowadzenie Pacjenta przez cały proces leczenia przez jednego lekarza prowadzącego • skrócenie czasu leczenia (w kolejnych etapach leczenia nie trzeba czekać na zapisy do kolejnego specjalisty, czy też czekać na operację –) • dopasowanie czasu leczenia i zabiegu do ograniczeń czasowych Pacjenta. • Posiadanie własnej sali operacyjnej z oddziałem 3 łóżkowym umożliwia przeprowadzenie całego procesu leczenia w jednym miejscu oraz na optymalne dopasowanie terminu zabiegu do etapu leczenia, co stanowi innowację organizacyjną związaną z procesem świadczenia usługi. • odbiorcami usług są głównie pacjenci z wadami budowy, ustawienia szczęk i zębów tuż po ukończeniu wieku rozwojowego (18-20 lat) wchodzący w dorosłe życie (okres studiów). Deformacja twarzy często powoduje niekorzystne oddziaływanie na psychikę, młodego człowieka, dlatego pacjenci ci oczekują efektywności, zaufania co do umiejętności personelu medycznego jak i możliwości operacyjnych danej jednostki.

5. Zasięg działania
Nasza oferta w postaci kompleksowego leczenia wad szczękowych przeznaczona jest na rynek krajowy oraz międzynarodowy (europejski).

Nazwa projektu: „Opracowanie systemu chirurgiczno-protetycznej korekty układu stomatognatycznego w leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Numer projektu RPMA.01.05.00-14-067-13

W ramach zrealizowanego projektu została wdrożona technologia cad cam w zakresie projektowania i wytwarzania precyzyjnych elementów odbudowy protetycznej w przebiegu leczenia pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Wprowadzono nowe usługi takie jak kompleksowe leczenie ortodontyczno- chirurgiczno- protetyczne pacjentów  o etiologii gnatycznej z brakami uzębienia, chirurgiczno- protetyczne pacjentów z bezdechami sennymi, odbudowę protetyczną za pomocą uzupełnień pełnoceramicznych wykonanych w technologii cad cam oraz odbudowę implanto- protetyczną w technologii cad cam. W celu zapewnienia bazy klinicznej dla nowych usług powstały 2 gabinety stomatologiczne, pracownia cad cam a także sala pacjenta.Numer projektu RPMA.01.05.00-14-067-13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Beneficjent: NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu

NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu Konrad Walerzak
ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa, NIP: 522-187-17-47, REGON 016252870

© Face-Clinic sp. z.o.o., sp. k.
projekt ARTREPUBLICA Rafał Poławski
ZADZWOŃ