LOADING
Chirurgia

Chirurgia

Nowe oblicze twarzy
CHIRURG – DR N. MED.
KONRAD WALERZAK

Schorzenia jamy ustnej i twarzy to dla naszych specjalistów codzienność.

Rocznie w nasze ręce trafia kilkaset zróżnicowanych przypadków obejmujących zarówno proste leczenie stomatologiczne, jak również skomplikowane leczenie chirurgiczne. Leczymy jamę ustną naszych Pacjentów, w przypadku chirurgii stomatologicznej przeprowadzamy zabiegi usuwania zębów, dłutowania zębów mądrości i resekcje, a także zabiegi implantologiczne, odbudowujące uzębienie. Z kolei chirurgia szczękowo-twarzowa pozwala nam zajmować się schorzeniami twarzy, wszelkiego rodzaju deformacjami i wadami zgryzu.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Zabiegi chirurgii stomatologicznej wykonujemy najczęściej w znieczuleniu miejscowym, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia bólu u Pacjenta. W przypadku, kiedy Pacjent jest szczególnie zestresowany wizytą może zostać poddany znieczuleniu ogólnemu. Wszystkie zabiegi wykonywane są w nowoczesnej sali operacyjnej, pod czujnym okiem anestezjologa. Zabiegi tego typu najczęściej nie wymagają hospitalizacji.

Zabiegi:

Chirurgiczne usunięcie zatrzymanych zębów mądrości

Sam zabieg jest bezpieczny, a komplikacje pojawiają się niezwykle rzadko. U niewielkiej grupy Pacjentów może natomiast pojawić się tzw. suchy zębodół. Wówczas w miejscu usunięcia zęba pojawia się ból. Uśmierza się go lekami przeciwzapalnymi i przepłukaniem zębodołu. Stan taki może utrzymywać się od 7 do 14 dni. Niezwykle rzadkim powikłaniem jest jednostronne porażenie czuciowe nerwu językowego lub nerwu zębodołowego dolnego. Leczenie polega na stosowaniu preparatów zawierających witaminę B1, która odpowiada za regenerację układu nerwowego. W rekonwalescencji pomaga także stosowanie lasera biostymulacyjnego, skutecznie przyśpieszającego regenerację tkanek.

Zabieg usunięcia ósemek wykonujemy w Face-Clinic w znieczuleniu miejscowym. Trwa on zaledwie pół godziny, a szwy zdejmowane są po 7 dniach. Podczas trwania zabiegu Pacjent nie odczuwa bólu. Zabieg usunięcia zębów mądrości jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych związanych ze zdrowiem zębów. Przyczyną, dla której konieczne jest usunięcie ósemki najczęściej jest stan zapalny, występujący wokół nich, powodujący ból.

Resekcja wierzchołka zęba

Zabieg ten wykonujemy w Face-Clinic w sytuacji, kiedy pojawia się konieczność usunięcia niemożliwych do wyleczenia zmian okołowierzchołkowych, torbieli korzeniowych lub gdy dochodzi do złamania wierzchołka korzenia zębowego w wyniku urazu zęba. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na nacięciu błony śluzowej i odsłonięciu powierzchni kości. Następnie usuwana jest zmiana zapalna lub wyłuszczana torbiel korzeniowa. W wielu przypadkach usuwany jest także wierzchołek korzenia, aby zapobiec nawrotom stanów zapalnych.

CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA

Zapewniamy warunki umożliwiające leczenie ortodontyczno-chirurgiczne w jednym miejscu.

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych lekarzy udało nam się stworzyć w Face-Clinic zespół lekarzy wyspecjalizowanych w chirurgii szczękowo-twarzowej. To jeden z głównych profili naszej kliniki, która swoją pracę koncentruje przede wszystkim wokół korekcyjnych operacji szczęk , czyli chirurgii ortognatycznej.

Zapewniamy warunki umożliwiające leczenie ortodontyczno-chirurgiczne w jednym miejscu. Dzięki temu jesteśmy w stanie leczyć skomplikowane wady zgryzu i deformacje, a także podejmować się tak złożonych zabiegów jak osteotomia szczęki, osteotomia żuchwy czy genioplastyka. Zabiegi tego typu, w odróżnieniu od chirurgii stomatologicznej są o wiele bardziej skomplikowane, wymagają znieczulenia ogólnego, przygotowania Pacjenta oraz pobytu na sali pooperacyjnej.

Zabiegi:

Osteotomia szczęki

Zanim wykonany zostanie zabieg, Pacjenci w Face-Clinic poddawani są leczeniu ortodontycznemu. Dopiero po takim przygotowaniu, pod czujnym okiem ortodonty, jesteśmy w stanie przystąpić do zabiegu, najczęściej przeprowadzanego u Pacjentów ze zgryzem otwartym lub uśmiechem dziąsłowym. Osteotomia szczęki wykonywana jest w leczeniu wad szkieletu szczęki powodującego wady zgryzu oraz deformację twarzy. Zabieg ten, wykonywany w znieczuleniu ogólnym Pacjenta, polega na przecięciu kości szczęki znajdującej się w niewłaściwym położeniu, uruchomieniu jej, przesunięciu do właściwej pozycji, a następnie przykręceniu tytanowymi śrubami i płytkami do właściwej pozycji. Cały zabieg wykonuje się wewnątrz ust, w efekcie czego na skórze twarzy nie ma żadnych blizn.

Osteotomia żuchwy

Jest analogicznym do osteotomii szczęki zabiegiem korekcyjnym dotyczącym żuchwy. Tak jak w przypadku osteotomii szczęki warunkiem wykonania tego zabiegu jest odpowiednie przygotowanie ortodontyczne oraz dobry stan ogólny Pacjenta. Osteotomia jest więc elementem leczenia wady szkieletu powodującej wadę zgryzu oraz nierzadko deformacje twarzy. Zabieg ten polega na obustronnym przecięciu kości żuchwy, znajdującej się w niewłaściwym położeniu, uruchomieniu jej, przesunięciu do właściwej pozycji, a następnie przykręceniu tytanowymi śrubami i płytkami w nowej właściwej pozycji (umożliwia wysunięcie, cofnięcie lub wyrównanie symetrii żuchwy). Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Cięcia chirurgiczne są wewnątrzustne (nie ma blizn na skórze twarzy). Osteotomia żuchwy najczęściej wykonywana jest w przypadku tyłożuchwia ze zgryzem głębokim, laterogenii lub jako element osteotomii dwuszczękowej w trakcie leczenia Pacjentów z III klasą szkieletową (najczęściej progenią).

Osteotomia dwuszczękowa

Zabieg ten chirurdzy Face-Clinic przeprowadzają u Pacjentów z wadami twarzoczaszki, przede wszystkim o złożonej postaci, kiedy deformacja dotyczy zarówno kości szczęki, jak i kości żuchwy. Podczas zabiegu osteotomii dwuszczękowej, wykonuje się jednocześnie, dwa popularne zabiegi – osteotomię szczęki i osteotomię żuchwy.

Genioplastyka

Jest to operacja korekcyjna bródki. Wykonywana wewnątrzustnie, nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni skóry twarzy. Zabieg pozwala na wysunięcie, cofnięcie lub symetryczne ustawienie bródki.

Chirurgiczne wspomaganie rozszerzenie szczęki - rozerwanie szwu podniebiennego

Zabieg stosowany w przypadku zwężenia szczęki. U Pacjentów młodocianych samo poszerzenie szczęki można osiągnąć za pomocą wyłącznie aparatu ortodontycznego. Mocowany jest najczęściej na zębach przedtrzonowych i trzonowych. Rozkręcanie śruby znajdującej się pośrodku powoduje zwiększenie wymiaru poprzecznego elastycznej w tym wieku kości szczęki. W przypadku Pacjentów z dojrzałym szkieletem takie rozszerzenie bywa niemożliwe; daje za to powikłania w postaci wychylenia się zębów w odcinkach bocznych, co może w perspektywie prowadzić do zaniku dziąsła w tym obszarze. Zdarzają się również awarie samego aparatu, który nie jest w stanie przezwyciężyć oporu kości. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie chirurgiczne przecięcie kości tam, gdzie stawia ona największy opór. Założony przed zabiegiem aparat bez problemu poszerza szczękę, umożliwiając uzyskanie prawidłowego jej wymiaru. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Leczenie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne

Kompleksowe chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne leczenie Pacjentów z wadami gnatycznymi i brakami uzębienia z wykorzystaniem cyfrowego systemu rekonstrukcji CAD/CAM
Zespołowe leczenie wad gnatycznych jest procesem podzielonym na etapy: diagnostyka, leczenie ortodontyczne polegające na dekompensacji ustawienia zębów (jeżeli kości, tak jak szczęka i żuchwa, znajdują się w niewłaściwych pozycjach względem siebie, zęby próbują skompensować tę sytuację zmieniając w trakcie życia swoje ustawienie tak, by możliwe było odgryzanie i żucie pokarmów). Ortodonta prowadzi do sytuacji, w której zęby powrócą do prawidłowych relacji względem danej kości szczęki lub żuchwy. Dzięki temu w czasie operacji chirurg przesuwając odpowiednio szczękę lub żuchwę jest w stanie złożyć łuki zębowe górny i dolny w taki sposób, by otrzymać między nimi prawidłowe relacje. W przypadku Pacjentów z brakami zębowymi brak jest odpowiedniego podparcia do utrzymania prawidłowych wyników leczenia. Może dochodzić wtedy do deformacji kostnych powodowanych przez mięśnie. Dzięki wykorzystaniu technologii CAD/CAM wykonywane są odpowiednie uzupełnienia protetyczne. Pacjentowi wykonuje się cyfrowy skan łuków zębowych, który następnie służy jako pole do planowania na komputerze odpowiednich uzupełnień. Tak przygotowane prace charakteryzują się ogromną precyzją w porównaniu do tych wykonanych metodą tradycyjną. W pracowni CAD/CAM maszyna frezuje z bloków materiału odpowiednio zaprojektowane prace. Dzięki wykorzystaniu wizualizacji Pacjentów można z wielką precyzją zaplanować leczenie chirurgiczne nakładając skany wewnątrzustne łuków zębowych z aparatem ortodontycznym. Na jednej platformie umieszczone zostają: twarz Pacjenta, szkielet twarzoczaszki, bardzo precyzyjna geometria oraz kształt zębów. Każdy element jest w tej samej relacji do innych co w rzeczywistości. Otrzymane informacje służą do diagnostyki, rozmowy z Pacjentem oraz do stworzenia płytki, za pomocą której przeniesione zostaną zaplanowane pozycje szczęki i żuchwy w trakcie zabiegu na sali operacyjnej. Płytka również jest wykonana w technologii CAD/CAM i wyfrezowana z ogromną precyzją.

ZABIEGI W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

Anestozjolog – dr n. med.
Marcin Kołacz

Większość zabiegów stomatologicznych można z powodzeniem przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jest przytomny ale nie odczuwa bólu zarówno w trakcie jak i po zabiegu. Istnieją jednak przeprowadzane w obrębie twarzy operacje, w trakcie których należy wykonać znieczulenie ogólne, zwane potocznie narkozą, celem zapewnienia operowanemu komfortu.

Zgodnie z obecnymi zaleceniami towarzystw naukowych oraz dzięki wieloletniej współpracy w różnych ośrodkach, wypracowaliśmy w zespole Face-Clinic metodę łączącą zalety obu tych technik. Pacjent jest znieczulany zarówno ogólnie jak i miejscowo. Obecnie stosowane leki znieczulenia zarówno ogólnego jak i miejscowego oraz nowoczesny sprzęt, którym dysponuje Face-Clinic, w znacznym stopniu zmniejszają częstość problemów i powikłań w okresie pooperacyjnym oraz umożliwiają szybszy wypis Pacjenta do domu.

LECZENIE SNU Z BEZDECHEM

Problemów ze snem nie należy lekceważyć. Chrapanie oraz pojawiający się bezdech, trwający dłużej niż 10 sekund można leczyć. Tym zajmują się specjaliści Face-Clinic. Okazuje się bowiem, że schorzenie to powstaje w wyniku zapadania się tkanek miękkich jamy ustnej i gardła oraz blokowania przepływu powietrza. W konsekwencji Pacjenci cierpiący na sen z bezdechem są nieustannie zmęczeni, mają tendencje do zasypiania podczas pracy lub prowadzenia samochodu. Najczęściej Pacjenci ze snem z bezdechem wymagają leczenia łączącego w sobie stomatologię, chirurgię szczękową i laryngologię. W Face-Clinic poprawiamy drożność dróg oddechowych wykonując korekty przegrody nosowej, plastykę podniebienia oraz wysunięcie żuchwy lub żuchwy i szczęki.

Leczenie chirurgiczno-protetyczne

Kompleksowe chirurgiczno-protetyczne leczenie Pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu o etiologii gnatycznej

Dzięki zespołowemu działaniu w oparciu o wiedzę, doświadczenie a także specjalistyczny sprzęt wady gnatyczne będące przyczyną zwężenia górnych dróg oddechowych są eliminowane w sposób trwały.

W naszej klinice wykorzystujemy w diagnostyce tomografię 3d, dzięki której widać, czy i w jaki sposób drogi oddechowe są zwężone. U Pacjentów z grupy ryzyka wykonywane jest następnie badanie snu za pomocą Watch PATu (urządzenia zbierającego dane na temat snu Pacjenta tj. pozycji ciała, ilości tlenu we krwi, mikrowybudzeń oraz chrapania). Jeżeli przyczyna leży po stronie wady gnatycznej przeprowadzane jest planowanie oraz odbudowa protetyczna w oparciu o technologię CAD/CAM (cyfrowe projektowanie oraz wykonywanie uzupełnień protetycznych). Pacjentowi wykonuje się  cyfrowy skan łuków zębowych, który następnie służy jako pole do planowania na komputerze odpowiednich uzupełnień (takich jak korony, mosty, licówki, inlaye) z szerokiej gamy materiałów takich jak cyrkon, kompozyt, metal. Tak wykonane prace charakteryzują się dużo większą precyzją niż te wykonywane metodą tradycyjną. W pracowni CAD/CAM maszyna frezuje z bloków materiału odpowiednio zaprojektowane elementy. Kolejną czynnością jest wykorzystanie skanów do stworzenia wizualizacji twarzy Pacjenta, na której widoczne są segmenty kostne z nałożonymi skanami uzębienia (umożliwia to precyzyjne planowanie zabiegu) oraz sama twarz uzyskana ze złożenia zdjęć 2D oraz profilu 3D tkanek miękkich Pacjenta.

Jednocześnie program wykonuje obliczenia szerokości dróg oddechowych Pacjenta, umożliwiając optymalne zaplanowanie zabiegu, biorąc pod uwagę harmonię twarzy. Gdy już uzyskamy odpowiednie przesunięcia na komputerze wykonujemy tzw. cyfrową płytkę, która przenosi plan z komputera na salę operacyjną. Płytka również jest wykonana w technologii CAD/CAM i wyfrezowana z ogromną dokładnością. Całość diagnostyki oraz planowania wpływa na precyzję i długotrwałość wyników leczenia. Dzięki rozszerzeniu dróg oddechowych Pacjent w czasie snu nie poddusza się (chrapanie), dzięki czemu unika powikłań w postaci chorób systemowych - nadciśnienie, zaburzenia układu krążenia czy układów hormonalnych, które mogłyby powstać, jeżeli Pacjent nie zostałby wyleczony.

© Face-Clinic sp. z.o.o., sp. k.
projekt ARTREPUBLICA Rafał Poławski
ZADZWOŃ