Radiologia

radiologia

promienny uśmiech

Nowoczesna diagnostyka stosowana w Face-Clinic pozwala nie tylko na precyzyjne zaplanowanie leczenia czy rozpoznanie problemu, lecz pozwala także na niezwykle dokładne i bezpieczne leczenie, dając lekarzowi i Pacjentowi wgląd w problem, a także w postępy leczenia.

W Face-Clinic stosujemy pełną diagnostykę radiologiczną. Dysponujemy sprzętem najnowszej generacji. Wszystkie gabinety stomatologiczne wyposażone są w radiowizjografy. Bardziej skomplikowane przypadki diagnozujemy przy pomocy pantomografii cyfrowej, cefalometrii oraz tomografii komputerowej. Wszystkie te badania diagnostyczne odbywają się na terenie Face-Clinic.

RADIOWIZJOGRAFIA

RADIOWIZJOGRAFIA TO ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE ZAPISYWANE W POSTACI CYFROWEJ

Zdjęcia wykonywane są w gabinecie stomatologicznym i pozwalają na szybką i dokładną ocenę uzębienia. W naszej Klinice są wykonywane standardowo podczas leczenia kanałowego oraz podczas wizyt kontrolnych celem diagnozowania ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych. Radiowizjografia ma o wiele więcej zalet niż tradycyjne zdjęcia wykonywane na kliszy.

Podstawowe zalety to:

• minimalizacja szkodliwej dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90%
• obraz jest uzyskiwany natychmiastowo i może być przetwarzany zależnie od potrzeb
  (powiększany, pomniejszany, obracany, kontrastowany)
• zapis w formie cyfrowej ułatwia archiwizację (wszystkie zdjęcia są zapisywane na serwerze)
• możliwość nagrania zdjęcia na płytę CD oraz przesyłania zdjęć drogą internetową do innych
 gabinetów celem konsultacji ze specjalistami.

PANTOMOGRAFIA CYFROWA

PRZEŚWIETLAMY I ROZPOZNAJEMY, W CZYM TKWI PROBLEM

Zdjęcia pantomograficzne to zdjęcia popularnie zwane „zdjęciem całego uzębienia”. Pantomogram wykonujemy techniką 2D. Na podstawie takich zdjęć lekarz jest w stanie ocenić ogólny stan jamy ustnej. Tego rodzaju obrazowanie pozwala na sprawdzenie stanu zębów, zawiązków zębów, ich ułożenia w kości a także daje możliwość oceny kości szczęki i żuchwy. Badanie pantomograficzne wykonuje się często w celu zaplanowania leczenia oraz po urazach w obrębie twarzoczaszki.

Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości, jak np. próchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe czy zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo. Czasami wymagane jest wykonanie dodatkowo dokładniejszego zdjęcia zębowego konkretnego rejonu jamy ustnej.

Cefalometria (telerentgenogram, zdjęcie boczne głowy)

Cefalometria (zdjęcie cefalometryczne) jest radiologicznym badaniem specjalistycznym wykorzystywanym w celu diagnostyki i ustalenia planu leczenia wad zgryzu. Pozwala na wykonanie dokładnej projekcji kości czaszki i kości twarzy. Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, gdyż umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych. Zdjęcie cefalometryczne uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. W ortodoncji wykorzystywane jest do oceny wzrostu twarzy. Zdjęcia cefalometryczne są również stosowane w chirurgii i protetyce w celu udokumentowania stanu przed i po leczeniu.

TOMOGRAFIA 3D

PRECYZYJNIE WNIKAMY W STRUKTURĘ I ROZPOZNAJEMY, W CZYM TKWI PROBLEM

Tomografia wolumetryczna pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnego obrazowania kości szczęk, zębów, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Dzięki trójwymiarowemu badaniu dentysta otrzymuje precyzyjny obraz korzeni zębowych i przebiegu nerwów w szczękach Pacjenta – znacznie dokładniejszy, niż w przypadku zdjęcia rentgenowskiego, które ma tę wadę, że przedstawia płaski obraz. Tomograf komputerowy umożliwia też wykonanie obliczeń grubości, długości i wielkości kości.

Nowa metoda ułatwia stomatologowi nie tylko diagnozowanie – na podstawie trójwymiarowego obrazu może on precyzyjnie zaplanować leczenie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu lub uszkodzenia ważnych struktur w obrębie leczonego miejsca, a terapia nowotworów, uszkodzeń kości lub zębów jest szybsza i bardziej skuteczna.

Tomografia wolumetryczna jest bezpieczna dla Pacjenta – otrzymuje on minimalną dawkę promieniowania, które trafia tylko w interesujący stomatologa rejon jamy ustnej, a nie – jak to ma miejsce w przypadku wykonywania tradycyjnego zdjęcia rtg – w obszar znacznie większy.

Tomografię w stomatologii wykorzystuje się w wielu dziedzinach, jednakże w implantologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej jest to badanie standardowe.

Rezonans Magnetyczny

PRYWATNA PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO W WARSZAWIE

ZAKRES DIAGNOSTYKI

Nasza prywatna pracownia rezonansu w Warszawie jest wyposażona w aparat diagnostyczny MAGNETOM Sempramarki Siemens o sile pola 1,5 tesli. Do urządzenia dołączono dedykowane cewki, które umożliwiają realizację badańróżnych części ciała. Nasza prywatna placówka umożliwia wykonanie obrazowania magnetycznego takich obszarów, jak:

 • głowa, tętnice wewnątrzczaszkowe i przedmózgowe, przysadka mózgowa (z kontrastem),
 • zatoki, nosogardło, twarzoczaszka, stawy skroniowo-żuchwowe oraz szyja,
 • odcinki kręgosłupa: szyjny, piersiowy, lędźwiowy,
 • splot i staw ramienny, staw łokciowy, nadgarstek, przedramię,
 • stawy: biodrowy, krzyżowo-biodrowy, kolanowy oraz skokowy,
 • udo, stopa i śródstopie,
 • miednica mniejsza,
 • jama brzuszna.

Ponadto w naszej prywatnej pracowni przeprowadzamy badanie rezonansem magnetycznym dróg żółciowych. Cholangiografia MR obejmuje przewody: pęcherzykowy, trzustkowy oraz wątrobowy i żółciowy wspólny. Diagnostycepodlegają również same organy – trzustka oraz wątroba. W wyniku badania otrzymujemy obraz budowy anatomicznejtych elementów wraz z możliwymi zmianami patologicznymi. Przygotowanie do niego przebiega podobnie jak wprzypadku kontroli pozostałych obszarów ciała.

Zabiegi:

Rezonans kontrastem

Diagnostyka niektórych chorób lub obszarów ciała wymaga zastosowania środka kontrastującego w celu uzyskaniabardziej precyzyjnych obrazów podczas badania rezonansem. Związek ten kumuluje się w tkankach ciała, co powoduje,że rejestrowany przez aparat MRI sygnał w postaci fal radiowych zostaje wzmocniony. O potrzebie wykorzystaniaśrodków kontrastujących decyduje radiolog oraz lekarz prowadzący.

W naszej prywatnej placówce kontrast może zostać podany dożylnie. W naszej prywatnej placówce kontrast może zostać podany dożylnie. W naszej warszawskiej pracowni środek tenstosowany jest w przypadku dwufazowego badania magnetycznego przysadki mózgowej. Podanie kontrastu możewywołać reakcję alergiczną, dlatego po przeprowadzeniu badania pacjenci pozostają pod obserwacją personelu naszejpracowni przez co najmniej 30 min.

Prywatny rezonans magnetyczny bez kontrastu

Większość realizowanych w naszej prywatnej pracowni badań nie wymaga zastosowania środków kontrastujących.Uzyskane w ten sposób obrazy cyfrowe są wystarczające w celu postawienia diagnozy w przypadku złamań lub innychurazów mechanicznych układu kostnego. Lekarz może uznać, że użycie kontrastu jest niewskazane z uwagi na stanzdrowia pacjenta – wtedy prywatny rezonans magnetyczny przeprowadzany jest bez użycia tej substancji.

Przeciwwskazania do badania

Zabieg ten chirurdzy Face-Clinic przeprowadzają u Pacjentów z wadami twarzoczaszki, przede wszystkim o złożonej postaci, kiedy deformacja dotyczy zarówno kości szczęki, jak i kości żuchwy. Podczas Warto mieć na uwadze, że obrazowanie metodą MRI w naszej prywatnej pracowni nie może być wykonane u każdegopacjenta. O dopuszczeniu do badania decyduje lekarz radiolog. Do przeciwwskazań rezonansu magnetycznego należą:

 • obecność metalowych elementów w ciele pacjenta – opiłków w tkankach miękkich, klipsów na naczyniachwewnątrzczaszkowych, rozrusznika serca i sztucznych zastawek, protez stawowych czy implantów słuchowych,
 • aparaty na zęby, protezy stomatologiczne,
 • pompy insulinowe
 • klaustrofobia,
 • ciąża,
 • trwałe tatuaże.
© Face-Clinic sp. z.o.o., sp. k.
projekt ARTREPUBLICA Rafał Poławski
ZADZWOŃ